Privacy Policy – De Merkstrategie

Bedrijf: Chella Valkering

KvK: 64708497

Laatst bijgewerkt op 05-01-2023

Chella Valkering, hierna aangeduid als “wij,” “ons,” of “onze,” erkent het belang van uw privacy en zet zich in om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, delen en beschermen wanneer u onze online trainingen afneemt.

 

1-Informatie die we verzamelen
Wanneer u zich inschrijft voor onze online trainingen, kunnen we de volgende informatie verzamelen:

– Naam
– E-mailadres
– Bedrijfsnaam
– Factuurgegevens
– Telefoonnummer (optioneel)
– Informatie die u verstrekt tijdens communicatie met ons, zoals vragen of voorkeuren.

2-Gebruik van uw informatie
Wij gebruiken uw persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

– Het beheren van uw aankoop voor onze online trainingen.
– Het verstrekken van training en ondersteuning.
– Het informeren van u over updates, aanbiedingen en relevante informatie.
– Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

3-Delen van uw informatie
Wij zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen of verhuren aan derden. We kunnen uw informatie echter delen met vertrouwde dienstverleners die namens ons handelen, zoals betaalverwerkers of IT-ondersteuningsbedrijven.

4-Beveiliging van uw informatie
Wij nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. We kunnen echter niet garanderen dat uw informatie volledig veilig is, aangezien geen enkele vorm van gegevensoverdracht via internet of elektronische opslag 100% veilig is.

5-Uw rechten
U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie, waaronder het recht om:

– Toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie en deze te corrigeren.
– Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie.
– Uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke informatie in te trekken, voor zover van toepassing.

6-Contact opnemen
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via hallo@chellavalkering.nl of 0648599279.

7-Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht zodra ze op onze website worden gepubliceerd.